نویسنده: taghviatsaze95 ارسال نامه

وب سایت: http://taghviatsaze95.7gardoon.com

عملیات برش بتن

برش سازه های بتنی ایجاد باز شو تاسیسات در بتن مسلج کرگیری مسیر عبور تاسیسات 09121793518 02144363960

 |