نویسنده: taghviatsaze95 ارسال نامه

وب سایت: http://taghviatsaze95.7gardoon.com

برش سازه های بتنی

برش سازه های بتنی
ایجاد باز شو مسیر تاسیسات
سوراخ کاری با دستگاه کر گیری بتن
کاشت میلگرد با انوای چسب آلمانی -هیلتی-کالم-ممو چمو
09121793518
02144363960
www.taghveatsaze.com

 |